Splošni pogoji

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta PEČELIN, prevozi in turizem d.o.o. in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

PRIJAVA
– Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira podjetje PEČELIN, prevozi in turizem d.o.o. v poslovalnici ali telefonsko.
– Ob prijavi poslovalnica in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni.
– Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške rezervacije.

STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA
– Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja.
– Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

POSEBNE STORITVE
– Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.
– V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja.
– Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.
– Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti.

PLAČILO
– Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici oz. pri kateri izmed bank.
– Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik ob izročitvi potovalnega dokumenta oz. voucherja najmanj 8 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu.
– Plačana prijavnina jamči potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.
– Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

CENE
-Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa.
– PEČELIN, prevozi in turizem d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cene v skladu z Obligacijskim zakonikom in zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.
– O morebitni spremembi cene potovanja poslovalnica potnika obvesti.

POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA (ne velja za smučarske aranžmaje)
– Potnik ima pravico do pisne oziroma telefonske odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V tem primeru ima PEČELIN, prevozi in turizem d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:
do 30 dni pred odhodom – administrativni stroški v višini 15 €,
29 do 22 dni pred odhodom – 20% cene aranžmaja,
21 do 15 dni pred odhodom – 30% cene aranžmaja,
14 do 8 dni pred odhodom – 60% cene aranžmaja,
7 do 0 dni pred odhodom – celotna cena aranžmaja.
Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja.
– Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.
– Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.
– V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA ZA SMUČARSKE ARANŽMAJE
do 45 dni pred odhodom – vračilo avansa od katerega se odštejejo fiksni stroški v višini 50 €,
45 do 30 dni pred odhodom – ne vračamo avansa,
29 do 15 dni pred odhodom – 50% cene aranžmaja,
14 do 8 dni pred odhodom – 75% cene aranžmaja,
7 do 0 dni pred odhodom – celotna cena aranžmaja.

ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA S STRANI AGENCIJE
– Rok za obvestitev potrošnika ob morebitni odpovedi potovanja znaša 7 dni.

MOREBITNE NEPRAVILNOSTI NA POTOVANJU
– Potrošnik je dolžan, da nam v najkrajšem možnem času pisno ali v drugi ustrezni obliki, sporoči vsako napako, ki jo je opazil na potovanju. Mi, kot organizatorji potovanja pa smo dolžni v najkrajšem možnem času narediti vse potrebno za odpravo pomanjkljivosti.
– Zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev, lahko potrošnik uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem potovanju. Če sta obseg in kakovost opravljenih storitev bistveno odstopala od obsega in kakovosti storitev, ki sta bila določena v pogodbi o potovanju, je potrošnik upravičen do vračila vsega vplačanega zneska. V obeh primerih se mora potrošnik pritožiti pisno v roku dveh mesecev po končanem potovanju.
– Če se potrošnik znajde v težavah zaradi nepredvidljivih dogodkov oziroma napak, ki jih je povzročila tretja oseba ali so posledica višje sile, mu je organizator potovanja dolžan ponuditi takojšnjo pomoč.